Català Español* Français* English*

11è Concurs d'aparadorisme i decoració interior

L'Ajuntament de Girona convoca l'onzè Concurs d'aparadorisme i decoració interior de la ciutat amb el principal objectiu d'implicar i promoure el comerç local en les activitats que es duen a terme al llarg de l'any a la ciutat de Girona.

Participació

La participació és oberta a tots els establiments d'àmbit comercial, de restauració i allotjament turístic de la ciutat de Girona.

Tema

Les flors.

Durada

Els aparadors hauran de romandre exposats del 9 al 17 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Jurat

El jurat estarà format per:

Premis

El jurat concedirà tres premis i un altre premi es determinarà per votació popular. La votació es podrà fer a través del Facebook www.facebook.com/Turismegi de Turisme i Comerç.

La data, hora i lloc del lliurament dels premis es faran públics durant els dies de l'esdeveniment Girona Temps de Flors a aquest web.

Procediment de valoració

S'establiran dos tipus de premis:

Criteris de valoració

Els criteris de valoració del jurat seran:

Veredicte del jurat

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.

El veredicte es farà públic el dia i l'hora previstos per al lliurament de premis.

Inscripcions

La inscripció al concurs és gratuïta i s'ha de formalitzar mitjançant una butlleta que es podrà descarregar de la pàgina web de l'Ajuntament, Girona, temps de flors. Igualment podrà recollir-se a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1) i a les Oficines d'Atenció Ciutadana situades a cada barri.

La butlleta s'haurà de remetre degudament formalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (plaça del Vi, 1) de dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i els dissabtes de 9 a 14 h o a les Oficines d'Informació Ciutadana descentralitzades (Centre Cívic Pont Major dimarts de 16 a 18 h i dijous de 9 a 14 h; Centre Cívic Onyar dimarts i dijous de 16 a 18h; Centre Cívic Pla de Palau, dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h; Centre Cívic Sant Narcís dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 18 h; Centre Cívic Santa Eugènia dimarts, dijous i divendres de 9 a 14h i dilluns i dimecres de 16 a 18 h; Llar de gent gran Germans Sàbat de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 18 h) i s'haurà d'adreçar a la Sra. Coralí Cunyat, regidora delegada de Turisme i Comerç i responsable de la 60a Exposició de flors, monuments, patis i jardins Girona, Temps de Flors.

Igualment, la inscripció al concurs es podrà fer a la pàgina web de l'Ajuntament www.gironatempsdeflors.cat completant un formulari.

El període d'inscripció al concurs s'iniciarà el dia 5 de març i finalitzarà el 26 de març de 2015, ambdós inclosos.

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

Distintius

L'Ajuntament de Girona facilitarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació al concurs i que haurà d'ésser exposat a l'aparador mentre duri el concurs. Aquest distintiu es lliurarà en formalitzar-se la inscripció.

Les persones inscrites en el formulari web podran passar a recollir el seu distintiu a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1) fins al dia 5 de maig com a data límit.

Informació

Auditori Palau de Congressos
Regidoria de Turisme i Comerç
Passeig de la Devesa, 35
Tel. 972 419 464
gironacomerc@ajgirona.cat
www.girona.cat/turisme

Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 419 010